Aistear Ama


Acmhainn Staire don Chéad Bhliain

Stair - An tSraith Shóisearach

Acmhainn Staire don chéad bhliain scríofa ag Edel Ní Loingsigh.

Tá an acmhainn briste suas ina gcaibidlí agus ar fáil thíos. 

Is féidir an leagan iomlán (PDF) a íoslódáil anseo.

Tá leabhrán digiteach ar fáil anseo.

Tá tagairt do 'Príomhthoradh Foghlama' agus 'Torthaí Foghlama Ábhartha Eile' i ngach caibidil.

1. Obair an Staraí

2. Obair an tSeandálaí

3. An Luathré Chríostaí

4. Na Lochlannaigh

5. Beatha agus Bás sna Meánaoiseanna

6. An Athbheochan

7. Ré na Taiscéalaíochta

8. An Reifirméisean

9. Patrúin Lonnaíochta

Clúdach

Réamhleathanaigh

1. Obair an Staraí

2. Obair an tSeandálaí

3. An Luathré Chríostaí

4. Na Lochlannaigh

5. Beatha agus Bás sna Meánaoiseanna

6. An Athbheochan

7. Ré na Taiscéalaíochta

8. An Reifirméisean

9. Patrúin Lonnaíochta