Fadhbréiteach - Cruth, Spás & Tomhais - Rang 5 agus 6


Acmhainní Tacaíochta ó CCEA

D’fhorbair CCEA an áis seo le fadhbréiteach sa mhatamaitic a chur chun cinn. Cuirtear gníomhaíochtaí molta ar fáil a thabharfaidh deis do dhaltaí an mhatamaitic a thaispeáint i gcomhthéacsanna ón fhíorshaol agus i gcomhthéacsanna oibre.

Seo iad príomhghnéithe na háise:

  • Molann sé do dhaltaí an mhatamaitic atá de dhíth a aimsiú agus an dóigh lena húsáid.
  • Tugann sé deis do dhaltaí naisc a dhéanamh idir snáitheanna éagsúla in eolas agus tuiscint sa mhatamaitic le fadhbh a réiteach.
  • Tugann sé deis do dhaltaí a bheith ag obair go ina n-aonar nó i gcomhpháirt le réiteach a fháil.
  • Molann sé do dhaltaí athmhachnamh a dhéanamh ar na modhanna agus na straitéisí a d’úsáid siad agus cé acu a fuair siad réiteach nó nach bhfuair.

Cé nach mbíonn fócas ar leith ar shnáithe amháin in eolas agus tuiscint na matamaitice sna fadhbanna seo, léirítear príomhfhócas na bhfadhbanna sna táib thíos.

Úsáidtear uimhreacha 1- 4 le leibhéil deacrachta na ngníomhaíochtaí a léiriú. 1 an leibhéal deacrachta is ísle agus 4 an leibhéal deacrachta is airde. Tá na leibhéil seo le feiceáil faoi cheannteideal gach gníomhaíochta.

Tá naisc thíos freisin chuig suíomh baile Fadhbréiteach sa Mhatamaitic agus chuig na rannóga eile.

Fadhbréiteach sa Mhatamaitic - Suíomh Baile

Fadhbréiteach sa Mhatamaitic - Suíomh Baile cliceáil anseo.

Cruth, Spás agus Tomhais

Cruth, Spás agus Tomhais cliceáil anseo.

Ailgéabar

Ailgéabar cliceáil anseo.

Sonraí

Sonraí cliceáil anseo.

Uimhreas

Uimhreas cliceáil anseo.