Cuir Fáilte Roimh Theangacha


Modúl Samplach do Bhunscoileanna

Modúl samplach ó Teangacha Iar-bhunscoile Éireann (PPLI) chun feasacht a ardú i measc páistí faoin réimnse teangacha - Teanga Chomharthaíochta na hÉireann san áireamh - a úsáideann daoine atá ar comhaois leo ina scoil agus ina bpobal, a d'fhéadfadh tacú le cuimsiú agus le tuiscint níos fearr ar ilghnéitheacht na sochaí.

Cuir Fáilte Roimh Theangacha

Cuir Fáilte Roimh Theangacha cliceáil anseo.