Deiseanna Gairmeacha le Gaeilge


Pacáiste Eolais Eolais um Threoir: Deiseanna Gairmeacha le Gaeilge

An bhfuil suim agat sa Ghaeilge? An bhfuil tú ag smaoineamh ar ghairm le Gaeilge? Ar mhaith leat foghlaim faoin iliomad buntáistí a thabharfaidh an Ghaeilge duit sa saol oibre?

Tá gach eolas sa Phacáiste Eolais seo. Gheofar treoir, comhairle agus eolas tábhachtach faoi nithe éagsúla, mar chúrsaí ollscoile agus breisoideachais le Gaeilge, printíseachtaí trí Ghaeilge, na réimsí éagsúla oibre atá ann dóibh siúd a bhfuil líofacht sa Ghaeilge acu, agus a thuilleadh nach iad.

Thíos tá:

Póstaer Eolais

Leabhrán ar líne

Leagan PDF den leabhrán

Bileog 1: Gairm sna Meáin Ghaeilge

Bileog 2: Gairm san Oideachas

Bileog 3: Aistriúchán agus Ateangaireacht

Bileog 4: Gairm sna hEagraíochtaí Gaeilge

Bileog 5: Gairm sa Státseirbhís agus sna Seirbhísí Poiblí

Bileog 6: Gairm sa Ghnó

Bileog 7: Gairm in Earnáil na Gaeltachta

Bileog 8: Samplaí de Chúrsaí eile tríú leibhéal le Gaeilge

Bileog 9: Printíseachtaí agus Cúrsaí Breisoideachais

Bileog 10: Sparánachtaí, Scoláireachtaí agus Deontais

Bileog 11: Scéimeanna Cónaithe

Bileog 12: Seicliosta Treoirghairme

(Is féidir na bileoga ar fad a íoslódáil anseo)

(Is féidir na bileoga Béarla ar fad a íoslódail anseo)

Nasc chuig 'Gairm sna Meáin Ghaeilge', sraith teilifíse ó TG4

Printíseachtaí: Bileog eolais agus cur i láthair faoi phrintíseachtaí ó SOLAS

 

saoloibre.ie (careersportal.ie)

 

Póstaer Eolais

Leabhrán ar Líne

Leabhrán ar Líne cliceáil anseo.

Leagan PDF den leabhrán

Bileog 1: Gairm sna Meáin Ghaeilge

Bileog 2: Gairm san Oideachas

Bileog 3: Aistriúchán agus Ateangaireacht

Bileog 4: Gairm sna hEagraíochtaí Gaeilge

Bileog 5: Gairm sa Státseirbhís agus sna Seirbhísí Poiblí

Bileog 6: Gairm sa Ghnó

Bileog 7: Gairm in Earnáil na Gaeltachta

Bileog 8: Samplaí de Chúrsaí eile tríú leibhéal le Gaeilge

Bileog 9: Printíseachtaí agus Cúrsaí Breisoideachais

Bileog 10: Sparánachtaí, Scoláireachtaí agus Deontais

Bileog 11: Scéimeanna Cónaithe

Bileog 12: Seicliosta Treoirghairme

Printíseachtaí - Bileog Eolais

Printíseachtaí - Cur i Láthair

'Gairm sna Meáin Ghaeilge', sraith teilifíse ó TG4

'Gairm sna Meáin Ghaeilge', sraith teilifíse ó TG4 cliceáil anseo.

saoloibre.ie (careersportal.ie)

saoloibre.ie (careersportal.ie) cliceáil anseo.