Litearthacht d'Eochairchéim 3


Acmhainn Thacaíochta ó CCEA

Tá na haonaid litearthachta ó CCEA seo dírithe ar fhoghlaimeoiri Eochairchéim 3 (Rang 5 agus 6) a bhfuil deacrachtaí cognaíocha orthu. Tá cásanna spraíúla in úsáid bunaithe ar an tsaol áitiúil, idir nua-aimseartha agus stairiúil le scileanna litearthachta a fhorbairt. Cuireann siad creatlaí teagaisc ar fáil do mhúinteoirí le cur leis an fhoghlaim agus lena dhéanamh níos suimiúla, níos bríomhaire agus níos éifeachtaí d’fhoghlaimeoirí.

Ar fáil thíos.

Litearthacht d'Eochairchéim 3

Litearthacht d'Eochairchéim 3 cliceáil anseo.