Póstaer - Línte agus Uillinneacha


Póstaer - Línte agus Uillinneacha.pptx

Póstaer Matamaitice

Matamaitic – Rang 3 agus 4

Seo póstaeir a léiríonn an téarmaíocht a bhaineann le línte agus uillinneacha. Tá póstaeir ann chun géaruillinn, maoluillinn, dronuillinn, uillinn athfhillteach, uillinn dhíreach, línte comhthrromhara, línte ceartingearacha, línte trasnaithe agus líne fhiar agus líne thrasnánach a léiriú.

Póstaer - Línte agus Uillinneacha