Club Leabhar Bunscoile - Dogman


Leabhrán do Pháistí Bunscoile.pdf

Cur i latháir, leabhrán, gluais, ábhar tacaíochta, póstaer agus gníomhaíochtaí

Gaeilge – Rang 5 agus 6

Acmhainní tacaíochta foilsithe mar chuid de Chlub Leabhar COGG. Tá na hacmhainní seo bunaithe ar an leabhar Dogman.

Tá na hacmhainní ar fáil thíos nó is féidir iad go léir a íoslódáil anseo.

Ina measc tá:

- Leabhrán na bpáistí

- Póstaer

- Cur i láthair

- Gníomhaíochtaí

- Ábhar tacaíochta do mhúinteoirí

- Gluais

Leabhrán na bPáistí

Póstaer

Cur i Láthair

Gníomhaíochtaí

Ábhar Tacaíochta

Gluais