Mol Mata


Láimhseoga, Cluichí agus Gníomhaíochtaí

Is comhthionscadal é Mol Mata idir CCEA agus An Chomhairle Um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) i gcomhar le PDST. Tá sé de chuspóir ag an tionscadal tacú leis an dá churaclam, ó thuaidh agus ó dheas, maidir le teagasc na matamaitice.

Chun an chuspóir seo a bhaint amach, tá réimse uirlisí agus láimhseoga ar líne, cluichí agus gníomhaíochtaí ceannoscailte. Dearadh iad seo go speisialta le deis a thabhairt do mhúinteoirí agus do pháistí i nGaelscoileanna agus i scoileanna Gaeltachta a gcuid smaointeoireachta agus teanga mhatamaiticiúil a fhorbairt ar bhealach spraíúil.

Tá an suíomh seo ina cheithre chuid:

Láimhseoga ar líne

Cluichí / Gníomhaíochtaí Ceannoscailte

Banc Gníomhaíochtaí Tairseach Íseal Buaicphointe Ard

Tacaíocht do mhúinteoirí

Cliceáil ar an nasc thíos chun féachaint air.

Mol Mata

Mol Mata cliceáil anseo.