Acmhainní Eile


Mar chuid de thogra na Tairsí, tá comhoibriú ar bun idir COGG agus eagraíochtaí eile chun acmhainní nua ar ardchaighdeán a chur ar fail do mhúinteoirí na tíre. Tá COGG fíorbhuíoch de chomhoibriú agus de thoilteanas na n-eagraíochtaí seo. Cliceáil ar na naisc thíos chun teacht ar na hacmhainní nó chun níos mó eolais a fháil faoi na heagraíochtaí féin.